Hund

Onawa von Shep Canyon,
Onawa von Shep Canyon
SHSB710949
31.03.2012 - , 11
Ken (Pirovano) x Shania (Pirovano)

Ahnentafel/Pedigree (PDF)
02.03.2020 - Wurfmeldung : Overdrived black Gambler of Noble County, (SHSB709781) x Onawa von Shep Canyon, (SHSB710949), 3 + 4 = 7
22.09.2017 - ?-Wurf : Ibo von Enggetschwil, (SHSB701609) x Onawa von Shep Canyon, (), 5 + 1 = 6
Würfe: 2
Total Nachkommen: 13
Rüden: 8
Hündinnen: 5
,
ZuchtDB V1
21.05.2022 14:21:37
Feedback/Fehler melden