Hund

Kiwi del Mulino Prudenza,
Kiwi del Mulino Prudenza
SHSB671708
31.03.2008 - , 14

Ahnentafel/Pedigree (PDF)
07.05.2015 - ?-Wurf : Cruise Cap of Gwenllian x Kiwi del Mulino Prudenza, 1 + 2 = 3
Würfe: 1
Total Nachkommen: 3
Rüden: 1
Hündinnen: 2
,
ZuchtDB V1
29.04.2022 09:24:54
Feedback/Fehler melden